Foto: Carina Svensson
Alliansen. Kommunalråden Lill Jansson, L, Alexander Abenius, M, Christian Eberstein, KD, och Eva Andersson, C.

Stora satsningar på skola och fritid

Kommunen

Alliansen gör stora satsningar de kommande åren. En ny skola i Hallsås, flera nya förskolor, ett nytt äldreboende, nytt kulturhus och en ny tennishall är något av det som ska byggas de kommande åren. Trots detta blir det ingen skattehöjning i Lerum.

– Det är en ekonomiskt ansvarstagande budget samtidigt som vi inte har investerat så här mycket på länge, säger Alexander Abenius, Moderaterna.

– Vad jag kan minnas har vi inte gjort så stora investeringar någon gång. Samtidigt är vi noga med vad vi lägger pengarna på. Det är inte våra pengar, det är skattebetalarnas, tillägger Lill Jansson, Liberalerna.

Det är så gott som klart att det är deras väg det kommer att gå. Budgeten från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraternas antogs på senaste kommunstyrelsen och ska upp i kommunfullmäktige på torsdag, där den troligen också kommer antas.

Något nytt

Alliansen gör en annorlunda budget med en rad punkter som de har en uttalad politisk viljeinriktning för. När det gäller förskolan menar politikerna att barn och föräldrar ska vara trygga med att verksamheten har ett tydligt lärandeperspektiv. Alla förskolegrupper ska ledas av en förskollärare och verksamheten ska organiseras så att barnen tillbringar större delen av dagen i en mindre grupp, och det gäller framför allt de yngsta barnen. I skolan ska arbetet med att förbättra kunskapsresultaten fortsätta. Politikerna vill hitta vägar för förbättrad studiero i skolan samt till mer fysisk aktivitet för eleverna.

Majoriteten vill utöka antalet förskoleplatser med totalt 660 platser under de kommande nio åren. De nya förskolorna beräknas kosta totalt 236 miljoner kronor.

Är oklart

Mellan år 2020 och 2028 vill man att bygga ut grundskolan med minst 1 900 nya platser. Bland annat byggs en ny f-9-skola i Hallsås, skolstrukturen i Floda och Tollered förändras och Torpskolan byggs om för att blir en f-9-skola. Det är inte helt klart vad som sker med gymnasieskolan, annat än att den kommer vara kvar. I kalkylen finns 300 miljoner kronor till skolan, som troligen främst kommer att byggas om och till, men det är som sagt fortfarande oklart. Den nya skolan i Hallsås beräknas kosta 280 miljoner kronor, förändringen i skolstrukturen i Floda och Tollered 250 miljoner kronor och ombyggnaden av Torpskolan 66,5 miljoner kronor.

Den totala summan för ny- och ombyggnad av skolor under 2020 till 2028 är nära 1,5 miljarder kronor.

Fler demenssjuka

Alliansen vill dessutom bygga två nya äldreboenden, som tillsammans med ytterligare platser i de redan befintliga lokalerna, kommer att bidra med cirka 200 nya platser. Dels bygger Förbo ett där Höjdenhemmet ligger idag och dels finns pengar avsatta för ytterligare ett äldreboende, det är fortfarande oklart var och om det kommer ha någon specialinriktning, till exempel för demenssjuka. Projektkalkylen för det sistnämnda är 450 miljoner kronor.

I budgeten finns punkten demensvård, som ett viktigt område att ta i beaktan.

– Hur vi möter upp och hanterar frågor kring demens kommer vara av stor vikt inför det kommande decenniet. I Sverige lever vi allt längre och därför förväntas antalet dementa nästan fördubblas fram till 2050. Vi kommer även få ett ökat antal yngre personer med demens, förklarar Christian Eberstein, Kristdemokraterna.

Det växande antalet demenssjuka för med sig ökande krav på vården i form av resurser, kompetens, forskning och utveckling. Verksamheterna behöver anpassas för att bättre möta människor med demenssjukdom.

Vad gäller infrastrukturella investeringar är politikerna noga med att de inte vill ha en befolkningstillväxt som är så stor att de inte klarar av att möta behoven, tillväxten i kommunen ska helst ligga på en till en och en halv procent per år.

– Vi har en attraktiv kommun och det vill vi slå mynt av samtidigt som vi inte vill få växtvärk. Det är viktigt att vi till exempel har förskolor, skolor och vägar så att vi klarar av fler invånare, säger Eva Andersson, Centerpartiet.

Andra prioriterade punkter är kommunanställda, näringsliv, digitalisering, psykisk hälsa samt miljö och klimat.

– Matsvinnet måste minska. Och kommunen måste också redan nu anpassa samhället till klimatförändringar där vi redan i dagsläget känner av följder av torka, översvämningar samt skred och rasrisker, säger Eva Andersson.

En del i miljöarbetet är också att se till att den nya återvinningscentralen byggs i Stenkullen, som planerat.

Majoriteten gör också satsningar på fritidssysselsättning under åren 2020 till 2028, och vill bygga ett nytt kulturhus, en ny tennishall vid Aspens strand, en ny simhall samt en ny ishall. Man fortsätter också byggande av den nya idrottshallen i Floda och Gråbo. Den totala projektkalkylen för dessa och andra fritidssatsningar, som till exempel nytt konstgräs i Gråbo och Floda samt nya ridvägar, är 484 miljoner kronor.

Kvartetten konstaterar att även om det på sina håll nu krävs skattehöjningar så är det inte fallet i Lerum.

– Vi är inte i ett läge där vi behöver höja skatten, slår Alexander Abenius fast.

Det är en enad allians som presenterar budgeten för de kommande åren.

– Vi har roligt tillsammans och har haft många bra samtal när vi gjorde budgeten, sammanfattar Christian Eberstein.