Foto: Lerums kommun

Strandskyddstillsyn på gång

Lerums kommun

Under augusti kommer miljöenheten i Lerums kommun att besöka Gallvik för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöer.

Kommunen går då igenom området och ser till så att det inte finns något som hindrar friluftslivet eller riskerar att påverka växt- och djurlivet negativt, skriver Lerums kommun i ett pressmeddelande.

Lerums kommun deltar i en regional tillsynskampanj inom strandskyddade områden tillsammans med flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län. Kampanjen heter Planerad strandskyddstillsyn och pågår 1 juni–31 oktober 2019. I Lerum kommer kontrollen att göras under augusti månad och i år fokuseras på Gallvik. I första hand kontrolleras området närmast strandlinjen, både på land och i vattnet.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten, och om att känslig natur ska bevaras. Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det medför byggförbud. Ska något byggas måste man ha en dispens från miljö- och byggnadsnämnden.

”Med planerad tillsyn blir det rättvist och rättssäkert för alla som bor och vistas inom strandskydd”, skriver kommunen.

En liten bit av kommunen kontrolleras varje år, och på så vis går man igenom alla strandskyddade områden på sikt.

”Målsättningen är att alla anläggningar inom strandskydd ska vara lagliga, så att vi alla kan njuta av våra fina strandområden”, avslutar Lerums kommun pressmeddelandet.