Svar på ”Nu måste monopolbolaget Renova avsluta sin vinstrika verksamhet i Lerum”

Debatt

Renova Miljö AB är kommunens upphandlade entreprenör för tömning av enskilda avloppsanläggningar. De hade det ekonomiskt mest fördelaktiga priset vid upphandlingen 2015 som gick ut på hela den europeiska öppna marknaden.

Alla priser som debiteras för deras tömningar, slangdragning, tillägg för tunga lock osv är Lerums kommuns priser från renhållningstaxan beslutad av kommunfullmäktige. Renova tar inga egna beslut om priser ut till kund. I juni 2018 gick information ut till alla kunder med enskilt avlopp om planerade höjningar av priset på slangdragning och tunga lock. Från  januari 2019 gäller denna nya taxa som är i linje med arbetsmiljöverkets rekommendationer. Denna förändrade taxa innebär att Lerum har en taxa som är mer lik de flesta övriga av Sveriges kommuners slamtaxor och är ett led i arbetet att minska tunga lyft och långa slangdragningar för slamchaufförerna.

Renova Miljö AB får ersättning enligt upphandlat avtal som indexregleras årligen. Deras ersättning påverkas inte av taxeförändringar.

Har du frågor eller synpunkter angående taxan kontakta kommunen 0302-52 10 00.

Vid synpunkter eller frågor kring slamtömning kontakta Renovas kundsupport, tel 0302-23890.

Maria Hansen

Renhållningschef
Lerums kommun