Svar till Helga Grauers, 5/6

Debatt

I ljuset av vissa negativa inlägg så vill jag bara lyfta min syn på varför många älskar Greta Thunberg världen över och varför hon spelar en sådan viktig roll.
Många är oroliga över den klimatkris vi står inför. Det handlar om att växthusgaserna i atmosfären ökar p.g.a. mänsklig aktivitet vilket leder till att is smälter och havsvattennivåerna stiger. Det handlar om att våra världshav fylls med plast och töms på fisk. Det handlar om att våra sopstationer flödar över med avfall och våra regnskogar håller på att försvinna helt. Det är svårt att greppa men vi står inför en massutrotning av djurarter och växtliv på vår planet. Vi står inför en klimatkris utan dess like.

En stor del av problemet är att vi lever i ett samhälle som värderar ökad produktion, handel, konsumtion och BNP. Vi lever i ett samhälle som inte värderar saker som är av faktiskt värde för människor: god hälsa, fritid, bra relationer, meningsfull sysselsättning, och sist men inte minst – en bra miljö. Vi lever i ett samhälle som uppmuntrar verksamheter till att maximera s.k. ”externaliteter”, d.v.s. avfall, svinn, kostnader som kan skjutas på andra, eller på framtiden – d.v.s. våra unga. Detta är inte hållbart, vårt samhällssystem behöver utvecklas så det är i linje med våra faktiska värderingar.

Hur svarar vi på denna utmaningen? Tyvärr finns en utbredd apati och cynism i världen och ett vanligt svar är att antingen förneka det ”Det är en bluff” eller säga ”Det går inte göra något – det kostar för mycket”. Detta är ursäkten till varför man inte gör någon betydande förändring. Men än värre, det yttras ibland av personer som gynnas av nuvarande system och ser deras egna ställning som viktigare än våra ungas och vår planets framtid. Vad vi behöver idag är nytt ledarskap och nya ambitioner. Vi behöver människor som kommer med nya budskap, och som tar kraftfulla initiativ för vårt klimat.

Det är därför Greta och våra unga är så viktiga idag. De ser världen med nya ögon, och ser vår potential att göra bra saker med ny teknik och nya synsätt. De väcker tanken att vi vuxna har ett omedelbart ansvar att göra något. Och om vi vuxna inte kan göra det själva, så kan vi åtminstone lyfta de unga som visat att de har ett oerhört engagemang, och som är ett strålande uttryck för vårt hopp för framtiden.

Patrik Opacic