Sverigedemokraternas budget

Kommunen

SD:s mål är väl fungerande skolor, närhet till vacker natur, bra föreningsliv, jobb, vård och omsorg som fungerar och en god omsorg när du blir gammal.

Vi anser att den nuvarande utvecklingen i Sverige och Lerum påverkar dessa ambitioner. Detta är mer aktuellt än någonsin när var fjärde kommun i Sverige gör det. Vi bedömer att budgetutrymmet kommer påverkas de närmaste åren när skatteintäkterna inte kommer att stiga i takt med kostnadsökningar. Vi kan redan nu konstatera att Lerums kommun har en ansträngd ekonomi och svårt att fullgöra de åtaganden inom skola, barn och äldreomsorg och som begränsar kommunens förmåga att möta nästa lågkonjunktur eller nu rådande invandring i kombination med hög upplåning.

SD vill se ett Sverige med en stark nationell gemenskap. När människor inte känner en naturlig gemenskap med varandra, minskar viljan att bidra till det gemensamma. På så sätt urholkas grunden för den solidariskt finansierade välfärden.

Vi ser därför med oro hur Sverige segregeras, på motsättningarna samt det stora utanförskapet av olika grupper av människor i vårt samhälle. I Lerum ser vi även problem med höga sjuktal, brister i äldreomsorgen, ett kraftigt försämrat näringslivsklimat, ökad otrygghet på våra gator och torg och en pressad ekonomi som ett resultat av regeringens politik. För att vända den negativa utvecklingen – ställer vi upp en rad mål och uppdrag och som innebär sammantaget att vi i Lerums kommun säkerställer att vi kan leva upp till en bra skola, god barn- och äldreomsorg. Vi ser även vikten av att servicen inom omsorgen behöver ändras där eget inflytande, flexibilitet och delaktighet blir än mer centrala värden.

SD tar miljöhoten på största allvar och vill verka för att minska utsläppen av växthusgaser, nationellt och globalt. För att säkra kommande skattekraft är det av vikt att vi stimulerar bostadsbyggande och för ett bra företagsklimat.

Avslutningsvis vill vi betona vikten av om vi ska kunna upprätthålla vår välfärd, att vi lyckas integrera våra nyanlända och vi ser med oro om kommande mottagande fortsätter i en nivå som varit de senaste åren.

Sverigedemokraterna