Tågtunnel i Lerum 19,5 km – Hallandsåsen 8,7 km!

Debatt

Efter att ha läst många insändare avseende alternativ järnvägssträckning till dubbla spår i nuvarande läge genom centrala delar funderar vi på vilka kunskapsbaserade fakta avseende byggnation som dessa förslag bygger på? Att ÅF i sin utredning lägger sträckningen norr om Aspen ovan jord kan bero på att den tunnel som föreslås skulle vara 19,5 km lång, att jämföra med Sveriges längsta tågtunnel Hallandsåsen som mäter 8,7 km.

Marken norr om Aspen är till stor del av dalgångar och lera (se inlägg i föregående tidning av Naturskyddsföreningen) inte berg som är betydligt lättare att bygga tunnlar genom. Att det skulle bli mindre ingrepp i naturen än att bygga ut där naturen redan är exploaterad är helt ofattbart för en normalbegåvad person. Så tyvärr inte alls på spåret tillsammans med järnvägsföreningen. Vi håller helt med Naturskyddsföreningen.
Med hänsyn till natur och miljö är befintlig sträckning det enda alternativet som är rimligt.

Mikael Larsson
Camilla Nehls Larsson