Vad händer på Lekstorpsskolan?

Debatt

Vi föräldrar som skriver denna text har haft barn på Lekstorpsskolan i sju år. Lika länge som man där har haft ”entreprenöriellt lärande”. Vår erfarenhet är att F-3 funkat stabilt med personal som skapat trygghet över tid. Det är vi tacksamma för. Men när eleverna börjar i fyran då bryts tryggheten på många sätt. De förväntas ta stort eget ansvar för sitt lärande. Detta är i sig en svårighet för det är långt ifrån alla tioåringar som som är mogna för det ansvaret. Alla har inte en inre motor och de har svårt att förstå vad som egentligen förväntas av dem. Barn i den åldern och uppåt behöver fortfarande trygga vuxna att ty sig till. Vuxna som kan leda, uppmuntra, ställa krav etcetera. Då inträffar följande: lärarna byts ut gång på gång på gång. Vissa av eleverna har haft olika processledare (mentorer) varje termin! Ibland har det varit unga, outbildade men ambitiösa personer, Ibland utbildade pedagoger men de stannar inte! Eleverna kan reagera olika på detta men tyvärr leder det till otrygghet, stökiga lektioner, nerskräpning i lokalerna, hög ljudvolym och många barn inte ens vill gå till skolan på grund av magont och huvudvärk.

Vi föräldrar kommer till utvecklingssamtal och möter pedagoger som kämpar för arbetsro, struktur och att få bort mobiltelefoner från lektionerna. Eftersom Lekstorp dessutom är en läxfri skola är det svårt att som förälder stötta hemifrån. Unikum är bra på många sätt men kan aldrig ersätta samtal med en pedagog som verkligen känner ditt barn. Ibland kommer barnen hem och berättar om en ny lärare som de gillar. Inom ett år har den slutat, Man orkar inte bygga relationer och respekten för lärarna minskar tyvärr. Många av oss har suttit i möte med rektor som letar med ljus och lykta efter ny personal. Många barn mår dåligt långa perioder.

Vi vädjar nu till Sektor lärande i Lerum att ta sitt arbetsgivaransvar och göra en genomlysning av Lekstorpsskolan!
Visa att ni uppskattar den personal som fortsätter att kämpa! Minska på den höga undervisningstiden så att det frigörs tid för planering och efterarbete samt inte minst tid att stötta nya och outbildade kollegor!

Intervjua några av alla de erfarna lärare som slutat de senaste åren, vad var bra, vad var orsakerna till att man väljer att sluta?
Se över möjligheten att välja ferietjänst så kanske det blir fler sökande. Många lärare jobbar hellre 45 timmarsvecka för att ha kvar loven, men Lekstorp erbjuder bara semestertjänster. .Men framförallt, ge lärarna en hållbar arbetsmiljö så att de stannar!

Anställ lärarassistenter som kan avlasta och bidra till en positiv miljö på rasterna! Det kanske går att få statliga pengar till sådana?
Utvärdera lärandet på alla Gråbos skolor. Det finns ingen pedagogik i världen som funkar om inte det finns vuxna som tror på sin metod och jobbar långsiktigt!
Det finns mycket positivt att se på Lekstorp vill vi också säga. Fantastiska skolavslutningar varje år till exempel. Men det räcker inte! Det är alla vardagar resten av året som måste funka! Detta är inga nya problem, vi har sett försämringarna i flera år nu. Vi kommer att fortsätta att höra av oss till Sektor lärande tills vi får en förändring!

Oroliga föräldrar i Gråbo