Motortrafik förbjuden

Debatt

Nu bor jag vid Gamla Härskogsvägen och där står vid infarten till gamla Blomsholms skola en trafikskylt som betyder ”motortrafik förbjuden för obehöriga”. Det struntar man i, har man en bil med vidhängande fritidsbåt på en båttrailer så kör man gladeligen in där trots förbud och öppnar en stängd bom utan vidare trots att det är förbjudet och kör ner på en liten privatägd badstrand med bil och båt.

Hela vägen från Bävsjöryd via Gamla Härskogsvägen till genomfarten från Lerum till Härryda via Härskogsvägen är förbjuden för obehöriga motorfordon, och säger man till personerna ifråga så har man inte sett skylten. Måste man inte genomgå en synundersökning för att få körkort? Får man inte längre lära sig vad trafikskyltar och trafikregler betyder? Eller är det så att alla dessa privatelevers handledare inte klarar av att bibringa sin elever elementära kunskaper om trafikkunskap och trafikregler med tillhörande trafikskyltar? Ett minimikrav borde vara att dessa adepter måste genomgå en teoriutbildning på en etablerad bilskola och kunna muntligt förklara skyltar och trafikregler för att få lov att köra upp, det var vi tvungna när vi tog körkort på 60-talet, då var ett muntligt teoriprov obligatoriskt.
Hans-Erich Christenson