Angående hastigheter i Norra Hallsås, Höjden och Knappekullaskolan

Debatt

Det är glädjande att se insändare som reagerar på trafiken och hastigheterna i områdena Norra Hallsås. Det är också något som gäller rondellen invid Höjdenområdet och runt Knappekullaskolan. Överallt i kommunen finns hastighetsbegränsningar i bostadsområden och vid skolor förutom Knappe­kullaskolan!
När bilar kör in i rondellen ligger de ofta betydligt högre än 50 km/tim. Det finns inget som stoppar upp hastigheten samtidigt som det kommer ut en cykel- och gångbana från Höjden som inte syns. På skolan går 500 elever i klass F-5 och ändå finns här inga hastighetsbegränsade åtgärder.

Vid högstadieskolan Torp finns väggupp och 30 km/tim som jämförelse. I Stenkullen finns också olika åtgärder för att minska hastigheten och där får inte ens lastbilar köra igenom. Men genom Lerum och förbi en stor skola finns inget! Lastbilar och bilar kör förbi i betydligt högre hastigheter än de redan alltför höga 50 km som är tillåtet. Vi har varit nära att bli påkörda mer än en gång.

Kommunen måste göra något åt rondellen och även göra insatser för att dra ner hastigheterna. Ni kan inte bara lägga ansvar på oss som går och cyklar.
Vi undrar också varför kommunen valt att inte göra något åt det här området när övriga skolområden har begränsningar?

Maria och Andreas