Kurvig. Den allvarliga trafikolyckan förra året är en i en lång rad olyckor som har inträffat på Härskogsvägen.

Åtalas efter dödsolycka på Härskogsvägen

Lerum

Förra våren inträffade en olycka på Härskogsvägen där två personer avled. Nu åtalas en man i 20-årsåldern för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.

Det var i mars förra året som den allvarliga trafikolyckan inträffade.

Ett lastbilssläp kom över på fel sida av vägen och kolliderade med två personbilar som kom körande i motsatt färdriktning. Ambulanser, läkarbil, ambulanshelikopter och enheter från flera olika räddningstjänster skickades till platsen. Det gick dock tyvärr inte att rädda livet på de två förarna i personbilarna, en man i 60-årsåldern och en man i 75-årsåldern.

Långt ekipage

Den nu åtalade 20-årige mannen är medborgare i ett annat land. Han körde ett ekipage på totalt 24,8 meter bestående av dragbil, linktrailer och påhängsvagn.

Enligt stämningsansökan har han, när han kom till den skarpa kurvan vid Kollsjön, ”i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats av omständigheterna”. Detta eftersom han dels inte anpassade hastigheten till rådande trafikförhållanden på platsen och dels brast i kontroll över lastbilsekipagets position på vägbanan.

Oaktsamhet

Denna oaktsamhet har medfört att ekipaget delvis kommit över på mötande trafiks körbana och där kolliderat med de två personbilarna som färdades i motsatt riktning. Då förarna i personbilarna avled har 20-åringen, enligt åklagaren, av oaktsamhet orsakat deras död.

Som bevisning har åklagaren dels den tekniska undersökningen, som visar att det inte funnits några tekniska fel på fordonet, och dels vittnesförhör, varav ett vittne säger att lastbilsföraren inte anpassade hastigheten till rådande trafikförhållande.

20-åringen förnekar brott.