Bygger en ny väg

Nyheter

Nu påbörjas ny- och ombyggnation av en gata vid Brännåsvägen/Stamsjövägen i Lerum. Byggnationen kommer genomföras i två etappar där etapp ett avser byggnation av en ny gata och etapp två avser ombyggnation på del av Brännåsvägen.

Entreprenören etableras i området och under vecka 27 startar arbetet med trädfällning. Bommen vid gång- och cykelvägen flyttas under bygg tiden.

Det kommer vara semesteruppehåll under veckorna 28 – 33. Därefter påbörjas sprängningsarbetet för etapp ett, byggnation av vägen sker etappvis. Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet och trafiken kommer periodvis att ledas om, mer information om detta skickas ut.

Byggnation beräknas pågå till årsskiftet 2019/2020.