Dömd man kan bli av med lärarlegitimationen

Kommunen

Skolinspektionen yrkar att en lärare från kommunen ska bli av med lärarlegitimationen.
Detta efter att han i hovrätten dömdes för att ha sexuellt ofredat två elever vid fyra tillfällen.

Det var i höstas som hovrätten meddelade sin dom mot läraren. Straffet bestämdes bli villkorlig dom med 60 dagsböter på 430 kronor styck, totalt 25 800 kronor. Mannen skulle också betala skadestånd på totalt 14 800 kronor till flickorna han utsatte för brott.

Tingsrätten hade tidigare friat mannen, men denna dom överklagades alltså till den högre instansen, som fällde honom. Hovrättens dom överklagades i sin tur till Högsta domstolen, som dock inte tog upp den för prövning. Därmed står hovrättens dom fast.

Nu har Skolinspektionen gjort en anmälan till lärarnas ansvarsnämnd angående i första hand återkallelse av legitimation, och i andra hand en varning.

Ingen felaktig dom

Enligt inspektionen har det inte framkommit några omständigheter som visar att domen mot mannen är felaktig. Och i anmälan står det att hovrättens dom därför bör ligga till grund för nämndens beslut.

Rektorn för den aktuella skolan har yttrat sig och sagt att läraren, enligt rektorns bedömning, inte är lämplig att fortsätta utöva läraryrket med anledning av det inträffade. Rektorn har också förklarat att läraren under skolans utredning av händelserna visade sällsynt oförmåga att hantera och förstå såväl elever som vårdnadshavare.