Döms för bokföringsbrott

Lerum

En man i 45-årsåldern från Lerum döms för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Alingsås tingsrätt bestämmer påföljden till villkorlig dom och 40 dagsböter på 210 kronor styck, totalt ­
8 400 kronor.

Det var för fem år sedan som 45-åringen bedrev en verksamhet med handel och åsidosatte sin bokföringsskyldighet.

Miljonbelopp

Enligt domen har både in- och utbetalningar som skulle ha bokförts inte gjorts. Det handlar om inbetalningar avseende försäljning på ett belopp om minst 1,4 miljoner kronor och utbetalningar på minst 1,1 miljoner kronor.

Lerumsbon har förnekat brott, dels utifrån att han inte har bedrivit näringsverksamhet och dels då han inte uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt eventuell bokföringsplikt.