Arkivfoto: HENRIK KJELLBERG
Häggen.

Elever tvingas flytta från Häggen

Lerum

På grund av att bygglovet går ut för att bedriva undervisning i Lerums gymnasiebyggnad Häggen måste eleverna flytta därifrån. Arbetet med att ta fram nya lokaler pågår för fullt.

De nya lokalerna görs i tre delprojekt och del ett och tre beräknas vara klara i augusti och etapp två senast månadsskiftet oktober/november 2019.
Skolverksamheten får inte bedrivas i Häggen efter augusti 2019. Detta eftersom gällande detaljplan för byggnaden endast tillåter industriverksamhet. Ett tillfälligt bygglov för att bedriva skolverksamheten löper ut i augusti 2019 och går inte att förlänga ytterligare.

Hela projektet avseende evakueringen av verksamheterna i Häggen har delats upp i tre mindre delprojekt för att möjliggöra utredning och planering samt då delprojekten var så olika. Det första delprojektet omfattar evakuering av speciallokaler till befintliga lokaler som nu byggts om i byggnaden Linden.

Det andra delprojektet avser evakuering av andra delar av speciallokal och dessa flyttas till befintliga idrottshallen i byggnaden Eken.

Det tredje delprojektet omfattar evakuering av vanliga undervisningslokaler till nya lokaler i paviljonger som är placerade på Dergårdsområdet.
Ombyggnationen av Linden och etableringen av nya paviljonger kommer att färdigställas senast augusti 2019 och Eken kommer att färdigställas senast månadsskiftet oktober/november.