Arkivfoto: HENRIK KJELLBERG
Byggs om. Kastenhofsmotet intill E20 ska byggas om till en rondell.

Ett steg närmare Kastenhofsrondell

Lerum

En cirkulationsplats där Härskogsvägen och Södra Långvägen korsas i Kastenhofsmotet närmar sig.

Kommunstyrelsen har nu godkänt ett medfinansieringsavtal för att bygga cirkulationsplatsen. Avtalet innebär att kostnaden delas lika mellan Trafikverket och Lerums kommun, vilket för Lerums kommun innebär en investering på 5 025 000 kronor.

Korsningen är olycksdrabbad och emellanåt tungt belastad. 2016 utförde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie som resulterade i att en cirkulationsplats ska byggas i korsningen. Förändringen anses av kommunen som nödvändig för att säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen.

Trafikverkets preliminära tidsplan för projektet är att bygghandlingar ska tas fram under hösten och att byggnation ska ske år 2020.