Hela Kring-Alles väg borde vara 30-skyltad!

Debatt

Vissa sträckor av Kring-Alles väg i Lerum är 50-skyltade medan andra avsnitt är 30-skyltade, vilket skapar förvirring.
Bäst vore om hela sträckan från ut- och infarten vid Häradsvägen till ICA-butiken vore 30-skyltad. Trafiken är tät och somliga har alldeles för bråttom.

Ta bort de överkorsade 30-skyltarna och de fyra 50-skyltarna,varav två står i höjd med Per Thams väg. Varningsskylten med lekande barn i höjd med Peter Hernquists väg kan gott vara kvar trots att lekplatsen är flyttad. Och just där i höjd med lekplatsens nya placering gäller det att hålla tungan rätt i munnen och slalomköra.

Den sista biten av vägen, där ett mindre antal parkeringsfickor och en rejäl cykelbana anlagts, är ett kapitel för sig väl värt att återkomma till.

Lars och Anita Borke