• Foto: Per Anger
    HÖJNING. Från och med imorgon 1 augusti höjs flera avgifter inom stöd och omsorg i Lerums kommun. Bland annat höjs avgiften för trygghetslarm och för mat på särskilt boende.
  • Foto: Stefan Larsson, Lerums kommun
    Christian Eberstein (KD) är kommunalråd med särskilt ansvar för området stöd och omsorg.

Högre avgifter i omsorgen

Lerums kommun

Från och med imorgon höjs flera avgifter inom Lerums kommun. Bland annat höjs månadsavgiften för så kallad trygghetstelefon med 32 procent.

Den 13 juni fattade kommunfullmäktige beslut om att ändra vissa avgifter inom stöd och omsorg från och med den 1 augusti. Lerums kommun har skickat ut brev om de planerade avgiftshöjningar och många har hört av sig till Lerums Tidning.

Christian Eberstein (KD) är kommunalråd med särskilt ansvar för stöd och omsorg. Till LT berättar han varför kommunen väljer att höja avgifterna.

– Först av allt konstaterar jag att alla partier i fullmäktige röstade för taxehöjningen. För det andra är det viktigt att konstatera att vi varit noggranna med att gå ut både till oppositionen, internt i våra partier och till intresseorganisationer med information om vilka och hur stora justeringar vi tänkt göra innan vi tog beslutet. Det för att ge möjlighet att komma med synpunkter och förslag på ändringar.

”Omdiskuterat”

Christian Eberstein menar att förslaget har varit omdiskuterat internt med många som tyckt att höjningen i sig varit för stor procentuellt sett, men att man dock landade i beslutet att genomföra justeringarna.

– En viktig grundläggande princip är att man själv får bära sina kostnader så länge man kan. Kan man inte skall samhället gå in och stödja upp för att tillförsäkra att alla får en nivå som gör det möjligt att leva ett fullgott liv, vilket vi som kommun gör. De höjningar vi beslutat är tänkta att matcha de kostnader vi har inom respektive område, säger han och fortsätter:

– Tyvärr har det inte gjorts justeringar som matchar de kostnadsökningar vi har haft de senaste åren, vilket gör att den här höjningen blir så pass stor från en dag till en annan.  Med den här justeringen kommer vi förhoppningsvis att i fortsättningen kunna göra mer normala prisjusteringar framöver.

32 procents höjning

Stor skillnad blir det i avgiften för trygghetstelefon (tidigare kallat trygghetslarm) som höjs från 226 kronor till 299 kronor per månad, en ökning med cirka 32 procent.

– Det som är viktigt att konstatera är att det är självkostnadsprincipen som gäller för trygghetstelefonen. Som kommun får vi bara ta ut den faktiska kostnaden. Värt att notera är att den externa kostnaden – vad kommunen betalar till leverantörer – är 299 kronor och kommunens totala kostnad inklusive det egna arbetet ligger på 431 kronor per månad, säger Christian Eberstein.

I Göteborg kostar trygghetslarm 104 kronor per månad. I Partille är avgiften 200 kronor, Härryda 231 kronor, Alingsås 215 kronor och Ale 252 kronor per månad. Lerum kommer alltså att ligga högre än samtliga grannkommuner. Hur ser du på det?

– Vi kommer ligga någonstans mitt i jämfört med Göteborgsregionen. Då det ingår lite olika tjänster är det inte helt jämförbart, men snittet på avgifter ligger på cirka 240 kronor i GR; högsta avgift 400 kronor och lägsta avgift 104 kronor.

Dyrare mat

En annan höjning som LT fått synpunkter om gäller avgiften för mat på särskilt boende eller korttidsboende. Där handlar det om en höjning med 485 kronor per månad, från 3 415 till 3 900 kronor per månad, vilket innebär att avgiften höjs med 14 procent.

– Vi har valt att göra en höjning för att närma oss den faktiska kostnaden. Just nu ligger vi på 156 kronor per dygn för maten i faktiska kostnader. Det innebär att vi som kommun står för 26 kronor per dygn. I jämförelse med Göteborgsregionen ligger vi högt. Medel i GR är 3 422 kronor för särskilt boende, lägsta och högsta avgift är 2 862 kronor respektive 3 930 kronor. För korttidsboende är motsvarande siffror lägst 96, medel 115 och högst 131, säger Christian Eberstein och fortsätter:

– Det som är viktigt att konstatera även här är att det är självkostnadsprincipen som gäller. Som kommun får vi bara ta ut den faktiska kostnaden, vilket vi inte gör fullt ut i dagsläget. Den högre kostnaden, jämfört andra, beror på att vi har matlagning på varje boende, medan andra kommuner ofta har en central lösning. Skillnaden i tillagnings- och distributionssätt menar vi skall höja kvalitén på maten, vilket också ger ett något högre dygnspris.

Kommunen inför en ny boendeavgift på 72 kronor per dygn för korttidsboende. Varför?

– Vi har inte tagit ut någon avgift för boende tidigare. Vi har nu valt att göra det, precis som våra grannkommuner. Det är rimligt att den som använder boendet också betalar för det. Som en jämförelse är avgiften i Göteborg 70 kronor per dygn och i Alingsås 72 kronor per dygn.

Rubriken till ärendet på kommunfullmäktige var Taxor och avgifter 2020, men trots det träder vissa avgiftshöjningar i kraft redan 1 augusti 2019. Hur kommer det sig?

– Vi behövde göra en justering för att närma oss självkostnadspris och valde att göra det under pågående år. Då ärendet hör samman med taxor och avgifter hamnade det där rubrikmässigt.