Inget beslut om förbud mot tung trafik

Lerum

Eva Andersson (C), kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad, svarar på frågor om Härskogsvägen.

Har du någon kommentar med anledning av åtalet ­efter dödsolyckan?

– Jag vill börja med att säga att detta är djupt tragiskt.

– Vid dödsolyckor genomför Trafikverket alltid en djupstudie för att undersöka händelseförloppet och orsaken till olyckan. Kommunen har inte tagit del av den utredning som Trafikverket har gjort, och jag kan därmed inte uttala mig om orsaken till händelseförloppet.

Mannen körde ett fordon som var nära 25 meter långt, hur går det med er ansökan om att förbjuda tung trafik på Härskogsvägen?

– Tyvärr har Länsstyrelsen fortfarande inte fattat något beslut. Lerums kommun har återigen ställt frågan om hur handläggningen går i juni månad. Länsstyrelsen svarade då att deras förhoppning är att beslut kan fattas under augusti, men att det inte kan garanteras.

– Jag tycker att det är beklagligt att det tar så lång tid.

Vilka av Trafikverkets planerade åtgärder för vägen har gjorts?

– Med anledning av olyckan har Trafikverket internt sett behovet av en fördjupad åtgärdsvalsstudie för sträckan. Beslut om genomförande om en sådan studie ska tas i oktober eller november i år.

– Trafikverket har satt upp vägmärken om rekommenderad sänkt hastighet utmed del av Härskogsvägen. De har gjort en hastighetsmätning innan skyltarna sattes upp, och kommer att göra en efter-mätning till hösten. De åtgärder som beslutades i den tidigare studien, som siktröjning, räcken och skyltar om kraftig kommande sväng är fortfarande aktuella. Men i kurvorna hoppas Trafikverket kunna kombinera dem med andra åtgärder, som nu diskuteras internt.

– Kommunen har tryckt på att Trafikverket även bör prioritera åtgärder att få till fler sidoförflyttningsfickor, uträtning av kurvor, sänkt hastighet, förbud för tung trafik med släp samt förbud mot transporter med farligt gods.

Vad ska göras härnäst, och när kommer detta att ske?

– Några små åtgärder är redan genomförda. I övrigt måste jag hänvisa till Trafik­verket gällande deras planerade tidsplan.

Den här vägen har ju varit omdebatterad och olycksdrabbad väldigt länge, varför händer det inte mer för att förbättra trafiksäkerheten?

– Vi i kommunen som arbetar med frågan är besvikna över att det inte händer mer, i snabbare tempo. Det har länge diskuterats en tvärförbindelse mellan E20 och Riksväg 40, vilket dock är en regional fråga. Denna skulle i en förlängning kunna avlasta Härskogsvägen vilket vi anser är positivt. Lerums kommun kan tyvärr inte svara på varför större åtgärder inte genomförs utmed Härskogsvägen, utan måste hänvisa till Västra Götalandsregionen.

Vad har Lerums kommun gjort för att förbättra säkerheten på vägen?

– Lerums kommun har en aktiv dialog med Trafikverket gällande trafiksäkerhetsåtgärder på Härskogsvägen. Kommunen har även ansökt om tre lokala trafikföreskrifter utmed del av sträckan, vilka Länsstyrelsen ska fatta beslut om. De tre ansökningarna berör sänkt hastighet, förbud mot tung trafik med släp och förbud för transport med farligt gods. Inom Göteborgsregionen trycker kommunen på för att större åtgärder, såsom kurvrätning, ska kunna ske inom en av investeringspotterna i gällande regional infrastrukturplan.

Kan inte Lerums kommun göra mer?

– Eftersom Härskogsvägen är en statlig väg har Lerums kommun tyvärr inget mandat att genomföra åtgärder på vägen själva.

Har du något annat du vill säga med anledning av det här?

– Jag vill upprepa att detta är en tragisk och beklaglig situation. Som politiker är jag frustrerad över att vi inte kan göra mer från kommunens håll, men vill understryka att vi ligger på med alla medel vi kan, för att få bättre lösningar på plats.

– Vi kan inte låta folk dö på Härskogsvägen i väntan på beslut om en ny tvärförbindelse. Åtgärderna att förbättra trafiksäkerheten på Härskogsvägen måste ske nu! Trafiken har ökat på vägen de senaste åren, och med den verksamhet som planeras vid flygplatse kommer trafiken fortsätta öka.