Inte kolonilotterna

Debatt

I tider när man talar om miljö, klimat, stadsodlingar och takodlingar vill Miljökommunen Lerum omvandla kolonilotter till campingyta. Det rimmar mycket illa. I stället borde Miljökommunen Lerum skaffa fram fler kolonilotter och uppmuntra innevånarna att odla.

G.C.