Foto: JENNY SCHAGERLIND
SPARFÖRSLAG OROAR. Om SÄS planer blir verklighet måste barnfamiljer i Lerum ta sig till Alingsås lasarett framöver. Personalen på barnmottagningen är upprörda och befarar både längre köer och sämre kvalitet på vården.

”Katastrofläge för barnen”

Alingsås/lerum

SÄS vill spara pengar genom att slå ihop barnmottagningarna i Alingsås och Lerum.
Nu slår personalen i Alingsås larm.
– Vi är jätteupprörda över det här! Det är katastrofläge för barnen och ungdomarna, säger dietisten Anna Klebom.

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) ska spara totalt 150 miljoner kronor. Som ett led i det har nu SÄS styrelse gett i uppdrag att utreda konsekvenserna av att att stänga barnmottagningen i Lerum.

Istället är det tänkt att barnen i Lerums kommun ska höra till barn- och ungdomsmedicin-mottagningen vid Alingsås lasarett.

Det skulle innebära nästan en fördubbling av antalet barn som hör till mottagningen, från dagens 14 000 barn till 25 000.

Upprörd personal

Det definitiva beslutet väntas tas i augusti men har redan rört upp känslorna i Alingsås.

– I princip hela personalen är jätteupprörda över det här. Vi försöker påverka på alla sätt vi kan. Ringer runt till politiker och så, säger Anna
Klebom, som jobbar som barndietist på mottagningen i Alingsås.

Sämre vård

Även personalen i Lerum är enligt Klebom oroade över sparplanerna.

– Sedan om facken är oense kan det ju bli en ny runda. Men SÄS styrelse trycker på och vill få igenom det här, säger hon.

Vad kommer det att inne­bära för verksamheten i Alingsås om sammanslagningen blir verklighet?

– Vi har inte fått några förutsättningar än, varken hur personalstyrkan kommer att se ut eller vilka lokaler vi ska vara i. Men det är ju en besparing. Tre barnläkare i Lerum har sagt tydligt och klart att de inte tänker flytta med till Alingsås. Och det är oerhört svårt, nästan omöjligt, att rekrytera nya barnläkare.

Vad skulle det betyda
för barnfamiljerna i ert upptagningsområde?

– Längre köer och sämre kvalitet på vården. Nu kan vi ofta samordna insatser mellan olika vårdinstanser. Det kommer att bli svårare att upprätthålla det. Och det är de svårast sjuka barnen som kommer att drabbas hårdast.

Drabbas extra hårt

– En del barn kanske vi tvingas remittera till SÄS eller till Drottning Silvias barnsjukhus. Då kommer vården ännu längre bort från patienterna, fast det är sagt att det ska vara precis tvärtom, påpekar Anna Klebom.

Förutom barnfamiljerna i Lerum drabbas också barn­familjer i Vårgårda och Herrljunga extra hårt om om­organisationen genomförs.

– De har ju längre att åka till oss än familjer i Alingsås, påpekar Klebom. Eftersom vården kommer att bli svårare att samordna lär det bli fler resor. Även kontinuiteten är hotad, möjligheten att få träffa samma läkare varje gång. Många tycker att det är jobbigt när de behöver dra hela sin historia på nytt.

Har sparförslaget väckt reaktioner utanför mottagningen?

– Det har det gjort. Besparingarna började egentligen 2013-14, och flera tjänster här har redan tagits bort. Patienter är upprörda när de ringer för att väntetiderna är långa. Och då är det här bara en föraning om vad som väntar, tror jag.