Många dödsfall på Strandvägen

Debatt

Dessbättre har det de senaste månaderna ”bara” varit katter och änder. Men när kommer vi att tvingas sörja att det är en människa som har dött på Strandvägen?
Raksträckan mellan Aspenäsbadet och Kyrkviken inbjuder tydligen till hastigheter långt över lagliga 50 km/tim. Detta har för politiker och polis varit ett känt problem i många år. De hastighetsreglerande åtgärder som vidtagits; farthindren sommartid vid Aspenäsbadet, farthindret efter Aspenäs­kyrkan och den elektroniska hastighetsskylten, är dock uppenbarligen långt från tillräckliga.

Det behövs kraftfulla fartdämpande åtgärder på själva raksträckan för att komma till rätta med de höga hastigheterna på Strandvägen. Och det behövs uppföljning i form av hastighetskontroller. Förutom katter och änder är det även många människor som korsar vägen för att nå busshållplatserna och för att nå Kyrkviken.

Med tanke på den nybyggnation som nu också sker i området ökar trafiken konstant. Och med denna dessvärre även antalet bilister som inte anser att hastighetsbegränsningen gäller för dem. Politiker och polis, det är hög tid för effektiva fartdämpande åtgärder med uppföljning i form av hastighetskontroller på Strandvägens raksträcka!

Hoppas att vi slipper beskedet att nästa levande varelse som omkommer på Strandvägen är en män­niska!
Kajsa Rapp