Foto: Per Anger

Medborgarförslagen kan komma att avvecklas

Lerums kommun

Sedan 2014 finns möjligheten att lämna in medborgarförslag i Lerums kommun. Nu föreslås medborgarförslagen avvecklas för att ersättas av en enklare variant.

Det är kommunstyrelsen som har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att införa något man kallar för e-förslag Handlingskraft Lerum, och att medborgarförslagen avvecklas.

Kommunstyrelsen ger även förvaltningen i uppdrag att utveckla medborgarinflytandet och återkomma med förslag på ”alternativa, moderna och resurseffektiva former som återkopplar till Handlingskraft Lerum”.

I en utvärdering som kommunen gjort konstaterar man att få medborgarförslag leder till åtgärder och att handläggningen är kostsam.

De nya e-förslagen ska kunna lämnas via kommunens hemsida och kräver inte samma politiska hantering som medborgarförslagen men ger ändå invånarna möjlighet att lämna förslag på förändring och förbättring, skriver kommunstyrelsen i sitt beslut.

Den nya formen av medborgarinflytande ska utvärderas senast 30 juni 2020.