Om vi hjälps åt

Debatt

I stället för att vara arg på de som kör för fort eller olämpligt, så ta nr på bilen. I de flesta fall enligt statistiska undersökningar är det boende eller besökande till området. I många fall vet du kanske vem det är. Ta modet själv eller tillsammans med någon trygg granne – uppsök bilens ägare och tala om för hen, att det ogillas med hens framfart. Det blir både billigare och säkrare att hen vet att hen är uppmärksammad.

  • Lena Sjölander