Otjänligt vatten vid badplats

GRÅBO

Vattnet vid Hjällsnäsvikens badplats i Mjörn är otjänligt. Lerums kommun avråder därför från bad på platsen.

Kommunen skriver på sin hemsida att nytagna prover visar på höga halter av intestinala enterokocker. Bakterierna är normalt inte skadliga i sig men de visar enligt kommunen att det kan finnas risk för annan vattenburen smitta. ”Därför är det viktigt att inte få i sig vattnet. I synnerhet bör inte barn bada då de lättare sväljer vatten när de badar”, skriver kommunen.

Nya vattenprover ska tas idag tisdag 2 juli, när provsvaren kommer är i nuläget dock oklart.

– Avrådan från bad kommer att tas bort när proverna visar att vattnet är tjänligt igen, säger Anna Engström, enhetschef på miljöenheten i Lerums kommun.