Rätten friar kvinnan helt

Gråbo

En kvinna i 30-årsåldern från Gråbo frikänns av Göteborgs tingsrätt efter att ha åtalats för våld mot tjänsteman.

Åklagaren åtalade 30-åringen för att med våld ha angripit en ordningsvakt.

Enligt den kvinnliga ordningsvakten var 30-åringen berusad och skulle därför avvisas. Hon menar att när hon vänligt skulle fösa ut 30-åringen slog denna henne med ett medvetet slag.

Gråbobon har sagt att hon inte var så berusad att avvisning krävdes men att hon ändå gick med på det, och att hon upplevde situationen som obehaglig. Enligt henne kan hon ha slagit armbågen mot ordningsvakten när hon tog på sig sin jacka, men att detta i så fall inte var med mening. Hon märkte själv inte någon träff men ordningsvakterna sa ”nu har du slagit vår kollega” och satte handfängsel på henne.

Ändrade sig

En ordningsvaktkollega har först vittnat om att han såg kollegan få ett knytnävsslag i ansiktet, där det eventuellt kan ha kommit blod ur munnen på kollegan. Sedan ändrade han sin historia och sa att han kan ha blandat ihop två olika händelser, och att det var en armbåge som träffade kollegan i ansiktet.

Göteborgs tingsrätt gör bedömningen att ordningsvakten lämnat en klar och tydlig redogörelse för händelseförloppet och att det saknas anledning att betvivla hennes uppgifter. Gråbobon har dock sagt att det var en olyckshändelse, vilket, enligt rätten, inte är så orimligt eller motsägelsefullt att det kan lämnas utan avseende. Vittnet har blandat ihop två tillfällen, vilket gör att hans uppgifter har låg tillförlitlighet. Mot beaktande av de beviskrav som ställs i brottsmål blir tingsrättens slutsats därför att åklagarens bevisning inte är tillräcklig för en fällande dom. Åtalet ogillas därför.