Sanering i Säveån

LERUM

En läns har lagts ut i Säveån vid Nyebroparken efter att ett mindre utsläpp skett.

Vid 17-tiden på måndagen upptäcktes att ett utsläpp av en oljeliknande vätska skett i Säveån. Enligt Lerums kommun rör det sig om ett mindre utsläpp.

En saneringsfirma har idag tisdag lagt ut en länsa för att samla upp och förhindra att utsläppet sprids vidare ut i Aspen. Saneringsarbetet beräknas pågå fram till söndag.

Kommunen uppmanar allmänheten till att i möjligaste mån undvika att åka över länsen med båt eller kanot. ”Om du färdas med kanot, lyft gärna kanoten, men glid annars över försiktigt”, skriver man på hemsidan.