Arkivfoto: Per Anger

Skickade handlingar med fel personnummer

Kommunen

Kommunens handläggare skickade dokument med fel personnummer till en brukare, därmed kunde annan persons identitet röjas. Nu har kommunen gjort en anmälan av händelsen enligt Lex Sarah till inspektionen för vård och omsorg.

Missförhållandet uppdagades när en person påtalade för kommunens personal att hen hade fått papper hemskickade som innehöll ett felaktigt personnummer. Vid granskning upptäcks att fel personnummer har skrivits i flera dokument i ett ärende som skickats hem till brukare, därmed har annan brukares identitet röjts.

Felaktigt

Lex Sarah-anmälan gjordes eftersom utredningen visade att det var ett felaktigt arbetssätt och ouppmärksamhet som hade lett till att personuppgifterna röjdes, vilket medförde brister i förtroendet för socialtjänsten.

Felet uppstod eftersom handläggaren på socialtjänsten vid dokumentation har kopierat text från ett ärende och klistrat in det i ett annat, för att använda samma formuleringar. I samband med detta har personuppgifter från det kopierade ärendet legat kvar i det nya ärendet. Det felaktiga personnumret har även kopierats in i journalen.

Förändring

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att samma eller liknande händelser inte inträffar igen. Dessa består bland annat av samtal med berörd personal och att ett annat arbetssätt, som innebär att frastexter alltid används vid behov, infördes omgående.

Kommunens utredares bedömning är, utifrån insamlat faktaunderlag, att händelsen är ett missförhållande.

Allvarlighetsgraden bedöms vara betydande och risken att detta ska inträffa igen liten.