Skickade utredning till fel person

Lerums kommun

Lerums kommun har gjort en anmälan enligt Lex Sarah efter att en handläggare skickade två barnutredningar till fel person.
Det var när kommunens handläggare skulle skicka två barnutredningar till en vårdnadshavare som hen skrev in fel mejladress, vilket resulterade i att utredningarna kom till en annan person.

Kommunen skriver att händelsen har diskuterats med både den enskilda handläggaren och i enheten. Därutöver har rutin för kommunikation förtydligats.