Foto: Daniel Elfvelin
Snart klar. Bara detaljer återstår på Lerums Arena, som byggs klart innan juli månads slut.

Tre idrottshallar på tre år

Kommunen

2019 – Lerums Arena, 2020 – Nya Novahallen och 2021 – den nya Hjällsnäshallen. 15 år efter att den senaste stora idrottshallen stod klar duggar invigningar av nya idrottshallar tätt de närmsta åren. Frågetecken finns fortfarande kring en ny tennishall samt en ny ishall/simhall.

2004 byggdes den senaste stora idrottsanläggningen, Förbohallen i Stenkullen. Sedan dess har många föreningar vuxit har kraven på fler hallar har ökat. Politikerna har svarat med utredningar och hallar som plockats in och skjutits på framtiden i investeringsbudgetar. Någon ny hall har inte blivit verklighet, förrän nu. Men efterföljarna den här gången finns inte 15 år bort då allt tyder på att Lerums Arena kompletteras med en hall i Floda och en i Gråbo inom loppet av två år. På det sista mötet i kommunstyrelsen innan semestern fanns både Nya Novahallen och tillbyggnaden av Hjällsnäshallen med på ärendelistan, där även en ny tennishall var en av punkterna.

Kommunalrådet Alexander Abenius (M) ser positivt på att så många projekt är i rullning, även om han påpekar att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore bättre med en tidsmässig spridning.

– Men vi känner att vi inte kan ta hänsyn till det när vi ser behoven och förhoppningsvis kommer vi i fas nu. Sen har vi ett fantastiskt föreningsliv och det är svårt att mätta alla behov av halltider.

Är det en slump att så mycket händer just nu?

– Slump vet jag inte, men vi har ett behov av flera hallar och behöver investera, så är det.

Lerums Arena

Den första anläggningen som bockas av från listan är alltså Lerums Arena, som byggs färdigt under juli.

– Det är bara finlir kvar nu och slutbesiktningen är i början av augusti, det känns jättespännande att den snart är klar, säger Marie F Nilsson, verksamhetschef på Lerums kommun.

Eleverna börjar använda arenan i samband med skolstarten och föreningarna får tillträde den 1 september. I mitten av september väntar ett invigningsarrangemang som sträcker sig över två dagar.

– På fredagen är den officiella invigningen med skolan och kommunalråden på plats och förhoppningsvis kommer det att vara lite föreläsningar. På lördagen har föreningarna öppet hus med prova på-verksamhet i bland annat innebandy, basket och landhockey, säger Marie F Nilsson.

Nya Novahallen

Ungefär samtidigt som Lerums Arena invigs tas första spadtaget för nästa anläggning – Nya Novahallen. I juni antogs detaljplanen och i augusti räknar initiativtagarna med att bygglovet går igenom. Byggherre blir Serneke, som bland annat byggt stora idrottsanläggningar i Göteborg och Alingsås.

– Vi planerar att börja bygga i september och hallen ska stå klar nästa sommar, säger Roland Bengtsson.

Han är ordförande Nya Novahallen AB, en förgrening av Floda Nova Sportcenter AB, som bildats för att genomföra projektet.

– Det känns väldigt, väldigt bra, och då inkluderar jag alla involverade, både politiker och vi som jobbat med det. Vi är väldigt entusiastiska och optimistiska och tror att det blir en väldigt bra hall.

Alexander Abenius instämmer.

– Det är oerhört positivt att jobba med civilsamhället på det här sättet, säger han.

Anläggningen benämns som en multisporthall. Utöver skolans användning dagtid räknar Roland Bengtsson med att den främst kommer att nyttjas för innebandy och futsal.

– Innebandy är väldigt stort i hela kommunen, vi ser en fortsatt ökning av ungdomslag och det är många tjejlag, säger han.

När det våren 2018 stod helt klart att bygget skulle bli av var förhoppningen att kunna inviga Nya Novahallen samtidigt som Lerums Arena, men processen har dragit ut på tiden.

– Det var kommunens arbetsbelastning och personalomsättning som gjorde att vår hall inte var prioriterad. Jag säger ingenting om det, men det gjorde att arbetet stod stilla ett halvår, förklarar Roland Bengtsson.

Hjällsnäshallen

För utbyggnaden av Hjällsnäshallen har kommunen kommit till stadiet med upphandling, som ska ske i höst.

– Hallen i Gråbo är oerhört viktig både för skolans behov och möjligheterna till gymnastik, som är en växande sport, säger Alexander Abenius.

I sin nuvarande lokal i Lekstorpsskolan kan Gråbo Gymnastikförening inte genomföra ordentliga träningar i något av de fyra redskapen – hopp, barr, bom och fristående. Men den 350 kvadratmeter stora gymnastikdelen i Hjällsnäshallen kommer bland annat att innehålla fästen för barr och en skumgummigrop.

Tennishall

Utöver kommunstyrelsemötets ärenden med hallar i Gråbo och Floda diskuterade politikerna även bygget av en ny tennishall i närheten av Lessudden. Det här projektet är dock fortfarande i sin linda, nu kom man inte längre än till att besluta om att genomföra en förstudie.

– Vi kommer att utreda vidare om exakt placering men det är ett komplext projekt ur flera perspektiv, säger Alexander Abenius.

Dels finns byggtekniska svårigheter då den aktuella marken ligger nära järnvägen och Aspen, dels finns en kostnadsmässig utmaning med ett tak på 35 miljoner kronor. Enligt investeringsbudgeten ska bygget genomföras 2020/2021.

– Det är ambitionen, men vi får vara ödmjuka och medvetna om att det kan dra ut på tiden.

Våren 2017 meddelade Lerums kommun att man inte tänkte förlänga arrendeavtalet på den befintliga hallen som löper ut i december 2019, men då en ersättningshall drar ut på tiden har man förlängt avtalet till 2024.

– Tekniskt sett kan de vara kvar i fem år men vi hoppas vara klara tidigare, vi behöver marken för utvecklingen av Aspen strand-området, säger Alexander Abenius.

Ishall/simhall

Vid sidan av de fyra nämnda anläggningarna finns även en ishall/simhall i Stenkullen med i investeringsbudgeten för de närmsta åren.

– Ambitionen är att vara klara med en ishall under den här mandatperioden, säger Alexander Abenius.

Beslutet om Vattenpalatsets framtid avgör om anläggningen också får en simhall. Politikerna tvekar inför de stora investeringskostnader som krävs för att rädda anläggningen. Utredningar har avlöst varandra under de senaste åren.

– Förhoppnigsvis har vi tydliga besked i höst, säger Alexander Abenius.