Närmar sig åtal. Utredningen går fram, och nu har ytterligare steg mot inlämnande av stämningsansökan tagits.

Två häktade efter kidnappning i Floda

Floda

Ytterligare två personer har häktats efter den misstänkta våldsamma kidnappningen i Floda i februari. De två männen greps i Spanien. Gripandet innebär att utredningen i princip är klar, och att åtal snart kan lämnas in till tingsrätten.

Söndagen den 24 februari gjorde polisen en stor insats i Floda. Snart stod det klart att ett mycket allvarligt brott hade begåtts. Åklagare och polis har sedan dess arbetat för fullt med utredningen.

Åklagaren har satt en av brottsrubriceringarna som människorov, som enligt åklagarkammaren är ett brott som innebär att någon för bort eller spärrar in en annan person med avsikt att skada personen, utöva utpressning eller liknande. En man är dessutom häktad för att ha begått synnerligen grov misshandel.

Vad innebär synnerligen grov misshandel?

– En allvarligare form av grov misshandel, vanligen med tortyrliknande inslag, svarade Daniel Larson, åklagare, i en tidigare artikel.

Hänsynslöst

Lagtexten: ”Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet”.

I detta fall handlar det om en synnerlig hänsynslöshet. Straffet för synnerligen grov misshandel är mellan 5 och 10 års fängelse. Straffet för människorov är fängelse mellan 4 och 18 år eller på livstid. Aktuella brott har åklagaren bedömt som mycket allvarliga med högt straffvärde.

Har det hänt något nytt i ärendet?

– Nej, förutom att vi i stort sett är klara med utredningen och de två som varit häktade i utevaro har gripits, svarar Daniel Larson, åklagare.

Hur hittades de?

– Gripandet skedde i Malaga, Spanien, under söndagen genom ett nära samarbete mellan FAST Sverige och FAST Spanien. Detaljer om gripandet lämnas inte ut, svarar Daniel Larson.

Specialiserad

Förkortningen FAST kommer från engelskans Fugitive active search team. FAST är en del av ett europeiskt nätverk (ENFAST) där motsvarande grupper finns i alla EU-länder. FAST-gruppen är polismyndighetens centrala enhet som är specialiserad på att spåra personer som är internationellt efterlysta av svenska eller utländska myndigheter för lagföring eller för att avtjäna fängelsestraff

Hur många är häktade i ärendet nu?

– Tre häktade i Sverige och den två nu gripna som är häktade i sin utevaro. Jag har begärt att Spanien ska lämna ut dessa snarast. Oklart hur lång tid utlämningsförfarandet tar i Spanien, det beror bland annat på om de häktade medger eller motsätter sig utlämning, samt om de överklagar till högsta instans i Spanien.

Fri fot

Finns det misstanke om fler inblandade?

– Två ytterligare personer, en man och en kvinna, är misstänkta för penning­tvättbrott genom att hantera brottspengarna som tvingats från den målsägandena. Dessa två är på fri fot.

Närmar det sig åtal?

– Utredningen är i princip klar och nu väntar vi på att de två som gripits i Spanien ska lämnas ut så de kan förhöras här i Sverige och utredningen avslutas. Därefter kommer åtal väckas, svarar Daniel Larson.

Han har tidigare berättat sparsamt om vad det var som hände under de där dagarna i februari i Floda. Det var två vuxna män som blev utsatta för människorov under fredag till söndag och i samband med det har det skett annan brottslighet mot dem såsom synnerligen grov misshandel.

Kan du säga mer om hur polisen fick vetskap om händelsen och hur männen kom ifrån huset i Floda?

– Männen lyckades fly och larma 112. I övrigt inga närmare detaljer om hur detta skedde i nuläget, svarar Daniel Larson.