Vägarbete på gång i Norra Hallsås

Lerum

Med start vecka 32 kommer det att pågå vägarbete i Norra Hallsås.

Den 5 augusti inleder Lerums kommun tillsammans med sin entreprenör Peab Asfalt arbetet med att färdigställa ett antal vägar i Norra Hallsås: Huldravägen, Backen, Skogskullevägen samt västra delen av Bergsslingan. Det skriver kommunen på sin hemsida.

På Huldravägen och Backen är det asfaltering som ska ske. På västra delen av Bergsslingan ska det asfalteras men där ska även gatstenränndal anläggas. På Skogskullevägen ska det också anläggas gatstenränndal.

– Gatstenränndal definierar en funktion i gatan med gatsten som avdelar gång-och cykelväg från vägen på ett sätt som gör det möjligt att mötas även för stora fordon. Ränndalens utformning fångar även upp dagvatten från den asfalterade ytan, skriver Jennie Eriksson, enhetschef för projektenheten i ett mejl till LT.

– Främsta anledningen till denna typ av utformning är att kunna bibehålla de smala vägarna. Ett mer vedertaget namn för gatstensränndal är rummelkant, fortsätter hon.

Under vecka 32 sker förarbeten, under vecka 33-34 stensättnig av gatstenränndalar och under vecka 35 planeras asfalteringen utföras.

Vid förskolan och den nya lekplatsen ska ett väggupp byggas.