Hur används svaren i Aspenäsenkäten?

Debatt

Lerums kommun har skickat ut en enkät till Aspenäsborna med anledning av de områdesbestämmelser som ska tas fram. Undrar varför enkäten inte går till botten med debattens frågeställningar – det är ju dessa som drivit fram önskemålet om områdesbestämmelser. På vilket sätt blir denna enkät vägledande?

Debatten kring avstyckningar och ny bebyggelse i Aspenäs har varit högljudd, men det säger ju som bekant inget om den verkliga opinionen. Hade det inte varit intressant att ta reda på vad övriga anser om debatterade frågor? Nu kan personer med helt olika åsikter i debatten svara lika på enkätfrågorna – vad säger det?

I debatten har vi dels de som ”värnar Aspenäskänslan” med stora tomter med mera, dels de som är ”positiva till fler bostäder”. Det måste dock inte vara en motsättning mellan dessa åsikter – det är nog flera Aspenäsbor införstådda med. Det varierar från fall till fall. Varför finns inga frågor som visar inställningen till att ”värna om Aspenäskänsla i kombination med fler bostäder”?

Oavsett åsikt om Aspenäs utveckling finns mycket känslor inblandade. Dessutom finns på båda sidor av debatten personer som gömmer egna intressen bakom fina ord. Tänker på de som är emot byggnation enbart för att det ligger intill den egna bostaden – det spelar ingen roll om den nya byggnationen tar hänsyn till omgivningen.

Likaså de vars intresse ytterst handlar om att göra sig en hacka och därför förstör såväl Aspenäskvaliteter som grannens utsikt. Behovet av fakta, sakliga scenarier och så vidare är med andra ord stort. Hur många avstyckningar är till exempel möjliga givet olika valda förutsättningar? Vilka aspekter finns utöver kulturhistoriska? När fakta saknas finns en risk att svaren påverkas av såväl tankespöken om ett totalförstört Aspenäs med enorma flerbostadshus, liksom girighet som struntar i konsekvenserna. Varför lämnas inte mer fakta?
För mig är detta en enkät som går som katten kring het gröt och det gör mig tyvärr misstänksam. Är enkäten utformad med hänsyn till tjänstemän som vill agera efter egna övertygelser och/eller ängsliga politiker som inte vill syna den verkliga problematiken?
Snälla ni som tagit fram denna enkät ge gärna svar på ovan och förklara hur enkäten är vägledande avseende eventuell framtida avstyckning och exploatering i Aspenäs.
Och då enkätens vägledande funktion inte är helt tydlig, berätta gärna även hur ni internt kvalitetssäkrar att era tolkningar och bedömningar inte påverkas av personliga tyckanden. Ser fram emot svar.

  • Hur het är gröten?