Angående Kantor Edgren

lt-debatt

Fredrik Emil Edgren var en känd skollärare och kantor i Lerum. Som skollärare arbetade han under åren 1875 – 1899 och som kantor i hela 50 år mellan 1875 och 1925 i Lerums kyrka. Han var även till stor nytta för befolkningen i Lerums socken – han hjälpte till med allehanda skrivgöromål bland annat bouppteckningar. En hedersman!
Magister Edgren bodde först på andra våningen i folkskolebyggnaden, som låg mittemot järnvägen, där en parkering och LeRum ligger idag.
Anita Borke