Avgifter i kommunen

Debatt

Hur kan KF fatta beslut i ett ärende som ”hamnat” under fel rubricering?

Under rubriken *Avgifter och taxor 2020* i dagordningen beslöt KF 20190613 att höja avgiften för 2019. Beslutet aviserades till innehavare av trygghetslarm i odaterat brev mottaget 20190713, det vill säga fyra veckor efter beslut, under det att möjligheten att överklaga till Förvaltningsrätten skall ske inom tre veckor efter beslut.

Fram till 20190718 regleras trygghetstaxan, enligt kommunens webb, en gång årligen. Nu har detta skett två gånger, och alltså i strid mot regelverket.
Hur otydlig får kommunfullmäktiges dagordning vara? Ska man inte kunna lita på kommunens webb?
Och hur påverkas kommunens ekonomi av höjda (och höga) taxor som genererar ökat antal brukare med maxtaxa?

Vart tog den ”stygga lilla loppan” vägen?
Ingen som vet, ingen som vet.

Trygghetslarmsbärare utan digitalt lås, kr 299