Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vara eller icke vara för Lerumsborna

Debatt

Det känns helt fel att Lerum som ska vara en miljökommun funderar på att flytta barn och ungdoms medicinska mottagningen till Alingsås. Det krävs att vi som har barn med t ex astma, allergi med mera tar oss till Alingsås (och förmodligen även till Borås) för att få hjälp. Undra hur många av patienterna som åker med bil eller kollektivt till sin nya mottagning. Besöken kommer ta längre tid på grund av restid och vårdnadshavare får förmodligen ta mer ledigt från sitt arbete.

  • Förälder till ett barn med astma