”Bullerstaketet”

lt-debatt

I många år har jag passerat det gamla rangliga ”bullerstaketet” längs med E20 i Floda, strax efter Statoil. Jag är 30 år nu och har flyttat tillbaka till kommunen och förstår vikten av att kunna påverka vissa prioriteringar och valmöjligheter i en kommun och kunna göra sin röst hörd.

När jag var yngre och tänkte på det där rangliga ”bullerstaketet” undrade jag om det var privatägt eller om kommunen ägde det. Hur kunde isåfall kommunen låta det förfalla? Redan då när jag var praktiserande målarlärling på Dergården störde det mig att det var omålat och slitet. Det ska se trevligt och ombonat ut när man kör genom Lerums kommun, inte bara i Lerum, eller?

Som jag ser det idag anser jag att Floda är i minst lika stort behov av ett likvärdigt bullerstaket som Lerum. Det existerar många bostäder närliggande E20 som i Lerum, och jag är en av dem.
Som sagt, är det inte dags för Floda att få ett likvärdigt bullerstaket som Lerum.
Ett bullerfritt Floda, ja tack