Foto: Per Anger

Chefsbyten i kommunen

Lerums kommun

Nya namn är aktuella för två tunga chefsjobb inom Lerums kommun.

Vid årsskiftet går Elisabeth Westin, sektorschef för Sektor lärande, i pension. Hon ersätts då av Ann Blom, som i dagsläget har en tjänst som verksamhetschef inom samma sektor.

– I Lerum arbetar vi med intern och extern rekrytering, både direkta och via öppna ansökningar. I det här fallet har Ann bedömts som en mycket kompetent intern resurs som vi vill ha som sektorschef. Givetvis har vi intervjuat och genomfört tester med Ann, säger Håkan Pettersson, kommundirektör i Lerums kommun.

Inom Sektor lärande ingår ett flertal olika områden: Barnomsorg, grundskola och gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning, bibliotek, fritid och idrott, kultur och kulturskola.

Även Sektor stöd och omsorg, där individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade ingår, ska få en ny högsta chef. Detta då Christina Alvelin lämnar sin tjänst som sektorschef för att bli stadsdelsdirektör i Västra Göteborg. Vem som ska efterträda henne är ännu inte klart.

– Nej, där har vi gått ut med en annons via olika rekryteringsmedia och beräknar vara klara under hösten med tillträde troligen till årsskiftet. Tillförordnad sektorschef kommer att vara Lena Palm, tidigare kommundirektör i Lilla Edet, säger Håkan Pettersson.