Efter flera års letande efter gamla bilder och dess historia, samt bearbetning av de fotona är nu Hans Falklind och David Riccius i mål och släpper boken Lerumsarvet.

De för Lerumsarvet vidare

KULTUR

David Riccius och Hans Falklind har nu gjort gemensam sak för att föra Lerumsarvet vidare. Detta genom ett stort arbete med att bland annat intervjua över 250 gamla Lerumsbor, söka information i olika arkiv och rädda blekta och skadade fotografier till eftervärlden genom restaurera dem digitalt.

Det började med att David 2014 fick syn på ett gammalt foto lånat på Lerums Lokalhistoriska arkiv föreställande sitt hus på Brobacken 13. Bilden fick honom att uppsöka arkivet för att hitta fler intressanta foton och samtidigt lära känna Lerums historia. Sin motivation och främsta drivkraft hämtade han från Hans Falklinds tidigare bok Det Gamla Lerum.

– För fyra år sedan kontaktade jag honom för att se om jag kunde köpa boken, men han hade ingen på lager, minns David, som har ett stort intresse för byggnadsvård och för sin hembygd.
– Jag ville så gärna ha den där boken och la ett maxbud på Tradera på 1 100 kronor, men jag fick den för 50.

David blev nu en flitig gäst i arkivet och fick hjälp av en vän att scanna in de gamla fotona. En dag fick han besök av Falklind, som blev förfärad.
– Jag kände igen de gamla bilderna och de var faktiskt sämre än originalet. Jag sa till David att jag skulle kunna scanna bilderna så att de blir bättre än originalet.
– Under de kommande åren försedde David mig med bilder, som jag arbetade med. Det kunde handla om att reparera skador på fotot och fixa kontrasterna.

Totalt arbetade Hans Falklind med 2 000 bilder, varav runt 450 stycken kom med i boken, som han också utformat. Han räddade otaliga blekta och skadade fotografier till eftervärlden genom att restaurera dem digitalt

Starten på ett långt samarbete hade börjat. Från början var tanken att David skulle göra en utställning av de gamla bilderna, men så föddes idén att göra en bok tillsammans. En bok med bilder från 1860-talet och hundra år framåt.
Hans Falklind har gjort liknande böcker tidigare. Då skänkte han 2 000 gamla foton, som han samlat in och fotograferat av, till Lokalhistoriska Arkivet för att han vill att det gamla ska bevaras.
– I boken Lerumsarvet är bara fåtalet bilder publicerade tidigare, så det är något nytt, konstaterar han.

Både Falklind och Riccius brinner för att bevara det gamla, och de båda har lagt ner otaliga timmar på projektet. Under tre års tid tog David kontakt med och besökte omkring 250 gamla Lerumsbor, som vänligt lät sig intervjuas och lånade ut sina gamla foton.
– Jag kör budbil i Lerum så min lokalkännedom är väldigt god, vilket underlättat i sökandet efter foton. Jag har nästan alltid mötts av en sådan generositet och fått väldigt fin kontakt med många gamla Lerumsbor.
– Jag har inte bara samlat in fakta utan anekdoter och historier bakom fotografierna.

Tanken med den drygt 300-sidiga boken har varit att bland annat täcka in vyer, byggnader och människor och på det viset kartlägga Lerums socken. Texterna till de gamla bilderna är korta och hämtade inte bara från personliga intervjuer utan också från tidigare litteratur, bandinspelningar tillhörande Lerums bygdegille där gamla Lerumsbor intervjuats, från Lerums Lokalhistoriska arkiv samt brevkorrespondens mellan gamla Lerumsbor.
– In i det sista hittade jag foton till boken. Det kändes nästan som det var styrt från ovan många gånger då foton jag saknade plötsligt bara dök upp från alla möjliga håll, säger David.

Med boken Lerumsarvet finns en förhoppning att väcka intresse för Lerums historia och samtidigt hedra minnet av de som byggde samhället.
– Den är ett värdefullt kulturarv, konstaterar Hans Falklind och får medhåll av David, som säger:
– Vi hoppas den kan bli en källa till upptäckarglädje och kunskap inte bara för nutidens människor utan även för framtidens.
Boksläpp blir det på Hembygdens dag lördagen den 24 augusti då Hans och David finns vid Lerums hembygdsstuga mitt emot Lerums gymnasium. Därefter finns boken ute i handeln.