Frågor till SD om avgiftshöjning

lt-debatt

Man kan tycka att ni som kallar er för Sverigedemokrater, bör känna till Svensk Föreningstradition.
I politiska församlingar, ideella föreningar, med mera finns valda styrelser.
Det händer att en styrelse fattar ett majoritetsbeslut, som någon ledamot tycker är allvarligt fel, och som denne absolut inte kan ställa sig bakom.

Då ska denne reservera sig mot beslutet, på mötet. Det sker bäst genom en skriftlig reservation med kortare motivering, typ: ”det är fel att fatta beslut som rör 2019 års budget, under en punkt som gäller 2020 års budget”, ”beslutet drabbar många äldre, svenskfödda alldeles för hårt”, och så vidare.

Mötesprotokoll skrivs och justeras, och reservationen ska finnas med där, för alltid.
Den som lämnar in en seriös reservation är inte ”jobbig”, utan fullgör ett demokratiskt ansvar. Reservationer kan få betydelse när ansvarsfrihet ska prövas, i juridiken, vid historieskrivning med mera.
Om ni lämnat in en skriftlig reservation, så hade ni dessutom sluppit alla diskussioner efteråt, om vad ni kan ha sagt, tyckt och röstat på.

Fråga 1. Varför reserverade ni i Sverigedemokraterna er inte mot beslutet om de höjda avgifterna?

Fråga 2. På vilken grund pekar ni ut kostnader för invandringen, som enda orsak till avgiftshöjningarna?
(Man skulle kunna tänka sig, att till exempel skattesänkningar och de dåliga/kostbara beslut och ”affärer” som ni tidigare anklagat kommunen för, också skulle kunna påverka.)

Fråga 3. Hur nära/relevant tycker ni kopplingen är mellan beslutet som togs i Lerums kommunfullmäktige, och ”våldtäkter, rån, misshandel, hedersvåld och kriminella gäng som styr och sätter skräck i hela bostadsområden”?
I er insändare räknar ni upp en rad samhällsproblem; dålig BNP-utveckling, sjukvård som inte fungerar, otillräcklig skola och omsorg, våldtäkter, kriminella gäng och så vidare. Enligt er är den stora invandringen den enda orsaken till dessa problem.

Fråga 4. Varför nämner ni inte också miljöpåverkan och klimatförändringar?
(Är det för att ni inte tycker att det är några allvarliga problem, för att de inte främst orsakas av invandrare, både och, eller något annat?)
Flodademokraten