Kommunalrådet. Alexander Abenius, Moderaterna

Kommunalrådet är nöjt

Kommunen

Efter en lång, dyr och komplicerad tvist väljer kommunen nu att betala 4,4 miljoner kronor till Systemteknik.

Kommunalrådet Alexander Abenius, Moderaterna, blev kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet. Han har alltså inte varit styrande politiker under merparten av tvistens gång. Här svarar han på frågor.

Varför gör kommunen en förlikning nu?

– Den politiska ledningen i Lerums kommun har ambitionen att driva en offensiv och kraftfull politik. En sådan här tvist tar för mycket energi från alla parter och därför var det tillfredsställande att komma överens i en förlikning.

Betyder förlikningen att Lerums kommun anser att Systemteknik inte har gjort något fel?

– Förlikningen betyder att vi kommit överens om ett avtal som båda parter accepterar och kan sätta punkt för processen. Förlikningen handlar inte om vem som har fel eller rätt, utan att vi kommit överens om ett bra avslut.

Innebär detta att kommunen erkänner skuld i att felaktigt ha anklagat företaget?

– Vi är mycket nöjda med att vi kommit överens om en förlikning i tvisten, därför väljer vi att inte kommentera tidigare process.

Hur stor del har enskilda personer påverkat så att det har blivit en förlikning?

– Sedan oktober 2018 har kommunstyrelsens ordförande, vilket var jag för Moderaterna sedan årsskiftet och Renée Norgren Jeryd, Socialdemokraterna, innan årsskiftet, i samråd med våra kommunalråd, Eva Andersson, Centerpartiet, Lill Jansson, Liberalerna, och Christian Eberstein, Kristdemokraterna, haft delegerad rätt från kommunstyrelsen att förhandla samt godta eller förkasta framställda bud under medling i tvistemålet.

Mycket nöjda

– Vi har jobbat bra och målmedvetet tillsammans för att hitta en bra förlikning.

Innebär det här att Systemteknik kan lämna anbud på arbeten för kommunen?

– Ja.

Hur har systemteknikhärvan påverkat kommunen?

– En långdragen process tar alltid mycket energi, men det har inte påverkat kommunens kärnverksamhet.

Vill du säga något till kommuninvånarna med anledning av tvisten?

– Lerums kommun är mycket nöjda med att tvisten med Systemteknik är över och att förlikning ingåtts.

För näringslivet

– Vi ser nu fram emot att fortsätta att arbeta hårt för ett bra företagsklimat i kommunen med nära och goda relationer med kommunens företagare. Nu drar vi ett streck över den här historien.

Vill du säga något annat med anledning av det här?

– Vi ska skapa ett näringslivsklimat i toppklass.