Foto: Per Anger

Kommunen betalar 4,4 miljoner kronor till Systemteknik

Kommunen

Lerums kommun och företaget Systemteknik har kommit överens om en förlikning där kommunen ska betala 4,4 miljoner kronor till företaget. Det innebär sluten på en kostsam och långdragen tvist mellan parterna.

Under nära fem år har kommunen och företaget Systemteknik legat i olika juridiska processer. Kommunen har hävdat att Systemteknik har överfakturerat kommunen och har därför valt att inte betala för utförda arbeten. Nu har de bägge parterna kommit till en förlikning, där kommunen ändå har valt att betala.

Kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius, Moderaterna, säger i ett pressmeddelande:

– Vi är mycket nöjda med att tvisten med Systemteknik äntligen är över och att vi nu kommit överens på ett bra sätt. Lerums kommun blickar nu framåt och ser fram emot att fortsätta arbeta hårt för ett bra företagsklimat i kommunen med nära och goda relationer med kommunens företagare. Nu drar vi ett streck över den här historien.

Han fick kommunstyrelsens uppdrag att förhandla under medlingen, samt att anta eller förkasta framställa bud, och har gjort så tillsammans med Renée Norgren Jeryd, oppositionsråd från Socialdemokraterna.

I pressmeddelandet uttalar sig även Carl-Anders Hilmarch från Systemteknik:

– Det är väldigt skönt med ett avslut. Nu kan vi se framåt. Såväl Renée som Alexander har, det senaste halvåret, prestigelöst och rakryggat tagit sig an den här uppgiften. All heder åt dem, de har jobbat resultatinriktat.

Enligt överenskommelsen ska Lerums kommun senast den 6 september betala Systemteknik 4 400 000 kronor, varav 3 200 000 kronor är kapital och 1 200 000 kronor ränta. Av kapitalbeloppet är 640 000 kronor mervärdesskatt, som därmed inte kommer belasta kommunens resultat. På räntebeloppet utgår ingen mervärdesskatt.

Enligt överenskommelsen ska vardera parten stå för sin rättegångskostnad.

Nu är striden över. Efter förlikningen har ingen av parterna rätt att framställa något krav på den andra parten på grund av omständighet som skett före dagen för undertecknandet.

Under de gångna åren har skattebetalarna fått betala dyrt för den långdragna tvisten. Förutom förlikningssumman samt tid och engagemang från politiker och tjänstemän har kommunen haft kostnader för juridiskt ombud. Ombuden har från 2014 fram till dagens datum kostat 5 975 000 kronor, vilket är den summa kommunen har på sitt resultat, exklusive moms. Kostnaden inklusive moms är 7 465 000 kronor.

Därtill kommer kostnaden för medling. Där är överenskommelsen att parterna ska dela denna lika, och medlaren uppskattar att Lerums kommuns kostnad för medling kommer ligga på cirka 200 000 kronor exklusive moms.