Ledande miljökommun

Debatt

Läste i LT onsdagen den 3 juli, att Lerums kommun ämnar bygga 220 bostäder på Bäckamaden i Gråbo, enligt ny detaljplan. Hur kan detta vara förenligt med gott miljötänk? Bygga bostäder på god jordbruks- mark trots att det står i Miljöbalken kapitel 3. 4 § att jordbruksmark bör ej bebyggas om det finns annan mark att ta i anspråk.

Jordbruksmarken arrenderas i dag av en lokal bonde som levererar mat inom närområdet. Visserligen skall vi äta mindre kött, men vi behöver mejeriprodukter som ost, mjölk, smör, fil med mera.

Vi minns sommaren 2018 då bönderna fick köpa foder från utlandet och nödslakta djur, på grund av betesbrist i landet.

Liknande obalans i väder väntas enligt miljöforskare. Det är ju vår mat det handlar om, och vad händer vid ett eventuellt krigsutbrott om gränserna stängs. Önskar ej ett megastort Gråbo. Hur ska parkeringen vid Gråbo torg räcka till?

Du Gråbobo som ej önskar ett storsamhälle, höj din röst, snart är det för sent, bara några veckor kvar för synpunkter. Planerad byggstart sommaren 2020. Detaljplan finns på biblioteket i Gråbo.

  • Orolig Gråbobo