• Mycket på gång. Eva Andersson, Centerpartiet, är kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad.
  • Mycket på gång. Eva Andersson, Centerpartiet, är kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad.
  • Mycket på gång. Eva Andersson, Centerpartiet, är kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad.
  • Mycket på gång. Eva Andersson, Centerpartiet, är kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad.

Mängder av bostäder på gång

Lerum

Flera detaljplaner för stora bostadsområden väntas antas under nästa år, vilket kan resultera i över 300 nya bostäder. Dessutom kan planen för Aspen strand antas nästa år eller året därpå vilket innebär ytterligare 550 nya bostäder inom en snar framtid.

De aktuella områdena är, förutom Aspen Strand, Bäckamaden i Gråbo, Brännabben i Tollered, Dergårdsparken i Lerum och Stora Bråta i Lerum.

– Det är mycket på gång och det är oerhört spännande, slår Eva Andersson, Centerpartiets kommunalråd med särskilt ansvar för sektor samhällsbyggnad fast och fortsätter:

– Men vi som kommun får inte få växtvärk. Vi måste ha en oerhörd planering, det är viktigt att vi till exempel har tillräckligt många platser i förskola och skola.

Skola

En rad förskolor ska byggas, oftast av samma företag som bygger de nya bostäderna i området.

Dessutom väntas planen för Hallsås skola, som ska ha plats för 800 elever, gå ut på samråd någon gång under nästa år eller i början av 2020. Om allt går som förväntat kan den sedan antas någon gång under slutet av 2020 eller början på 2021.

Tiden för samtliga planers antagande gäller förutsatt att inget sker, som till exempel överklaganden.

Andra stora områden som är på gång, men där planen inte väntas kunna antas förrän senare, är Hede i Stenkullen, där det om allt går som planerat ska byggas 250 bostäder. Ytterligare projekt i centrala Lerum är Tingshusparken, gamla konsumtomten, Torpskolans parkering och Dergårdsparken med totalt över 300 bostäder. För dessa fyra projekt är det dock fortsatt utredningar gällande stabilitet vid Säveån som behöver bli klara. En utredning är på gång och dessutom har en 3D-modellering där SMHI tar fram en modell över hela Säveån påbörjats.

Vakanta

En orsak till att det inte har antagits fler planer tidigare är resursbrist, och det finns fortfarande personalbrist på planenheten. Det är fem till sex vakanta tjänster.

– Det är en utmaning, men vi måste locka till oss personer som vill vara med och forma ett samhälle på det sätt man har chans att vara här. Vi har många spännande projekt på gång. Nu handlar det om att knyta fler duktiga handläggare och planarkitekter till oss, säger Eva Andersson.

De allra flesta av de nya bostäderna kommer att bli eget ägande eller bostadsrätter men det finns undantag. Ett sådant exempel är den lilla lokala bostadsutvecklaren Jutabo som hittills har byggt drygt 100 bostäder i Norra Hallsås. Det har varit lätt att sälja dem. Men enligt Sven Henriksson på bostadsbolaget var det efter finansinspektionens skärpta amorteringskrav långt ifrån lika lätt.

– Det var en tydlig skillnad, de yngre har inte längre råd. Vi fick bara sålt 5 av de 16 lägenheterna och har därför valt att göra om dem till hyresrätter.

När blir det byggstart?

– Det är osäkert, det här projektet har blivit överklagat. Det är det enda av våra bostadsprojekt i Norra Hallsås som har överklagats, och en orsak som har angetts är att det blir hyreslägenheter, säger Sven Henriksson.

Varmhyran för en tvårumslägenhet väntas bli 6 000 kronor i månaden och en trerumslägenhet kommer kosta 7 600 kronor i månaden. Intresserade kan anmäla sig på Jutabos hemsida.

Flera

Förbo, Wallenstam, Skeppsviken och Tornstaden bygger också hyreslägenheter.

– Vi i Alliansen har ambitionen att det ska byggas olika typer av boendeformer i olika prislägen, säger Eva Andersson och fortsätter:

– Och det finns ett intresse för att bygga i alla kommundelar.