Äntligen. Carl-Anders Hilmarch har känt sig som levandes i en roman av Kafka de gångna fem åren.

Slutet på en långdragen process

Kommunen

Företagaren Carl-Anders Hilmarch har under fem år varit i strid med Lerums kommun. Först misstänktes han för brott och sedan uteslöts han från arbeten med kommunen, trots att åklagaren lade ner förundersökningen. Nu betalar kommunen 4,4 miljoner kronor i förlikning.

I och med att den långa, tidskrävande och kostsamma striden mot kommunen är över ser Carl-Anders Hilmarch nu med tillförsikt på framtiden.

Känner du dig totalt friad från misstanke om att ha begått brott?

– Ja, det gör jag, svarar han.

Var innebär förlikningen för dig och Systemteknik?

– Systemteknik och Lerums kommun har nu lagt tvisten bakom oss. Systemteknik kan nu vara mer frimodiga när det gäller att räkna på jobb och lägga anbud och jag kan för egen del lägga mer tid och kraft på det som är min egentliga roll i företaget istället för på tvisten.

Vågar du lämna anbud till kommunen igen?

– Självklart vågar vi det. Nu utgår vi ifrån att vi har samma förutsättningar gentemot kommunen som alla andra företag.

Hur skulle du summera din upplevelse av det som har skett från början till slut?

– Det har känts som om vi har fastnat i en bok- eller ett filmmanus, Processen eller Moment 22 eller något liknande. Upplevelsen att inte bli lyssnad på är jobbig och vi har känt att vi inte kan ge oss. Nu när ett avslut har nåtts är det som ett ok lyfts av från axlarna.

Vad har åren av tvistande inneburit för Systemteknik och dig?

– Det har förstås inneburit en enorm extra arbetsbörda. Tvisten och allt arbete kring den har ju lagts ovanpå det arbete vi redan har.

– I och med att alla möjligheter att jobba för kommunen försvann fick vi skapa nya kundrelationer. Det har gett oss många nya intressanta möjligheter. Vi är tio medarbetare på Systemteknik, även Solcellskapet och Batteridrivet, som har varit och är ett sammansvetsat gäng nu efter att ha gått igenom detta. Nu hoppas vi på en bra arbetsrelation igen med Lerums kommun. Det är ju här vi har vårt säte.