Sparkar på äldre och sjuka

lt-debatt

Lerums kommun har nu höjt flera sociala avgifter i kommunen. Mer kommer det att bli år 2020. Det drabbar främst de äldre med låg pension.

För att vara trygga i vårt boende, i egna hemmet, betalar pensionärer för att få hjälp vid fall ute och inne. Kanske skadan inte blir så allvarlig, men fallrisken är stor för äldre, som har svårt att ta sig upp från golvet/marken.
Före valet år 2016, träffade jag den ledande politikern från Moderaterna på Gråbotorget. Han verkade intresserad av att jag föreslog: Gratis trygghetslarm, för äldre över 85 år. Men efter valet glömdes trygghetslarmet tydligen bort.
I våras skickades det in ett medborgarförslag till de styrande i Lerum. Det finns fortfarande ingenting beträffande beslut i denna politiska fråga. Det var ju de äldre det handlade om.

Nu läser vi i LT vad som beslutats av kommunens samtliga politiker, helt enhälligt. Sociala avgifter blir mycket högre per månad, för gamla och sjuka.

Även trygghetstelefon som det nu kallas, plockar politikerna ut pengar på. Ett trygghetslarm är en säkerhet för de äldre som fortfarande bor i egna bostaden. Lerums kommuns politiker, har inte någon som helst förståelse för att de allra äldsta, som bor kvar i egna hemmet får allt fler höjda avgifter. Att pensionen fortfarande är låg för de äldsta pensionärerna intresserar inte politikerna.

Fy skäms, ni folkvalda politiker, i Lerums kommun, som plockar pengar från de mest utsatta i samhället.
Samtidigt som välbärgade får tanka sina elbilar gratis. Betalt av våra skattepengar.
Tänk om äldre och sjuka i kommunen, skulle skicka in var sitt medborgarförslag. Kommer då politikerna i Lerums kommun att lägga förslagen i en låda och glömma bort dom?

88 årig pensionär