• Foto: Per Anger
    KRITISK. Under flera månaders tid har Saida Mahmuljins mamma utsatts för våld av en annan person på demensboendet. Saida är mycket kritisk till att kommunen fortfarande inte fått stopp på misshandeln.
  • Foto: Per Anger
    KRITISK. Under flera månaders tid har Saida Mahmuljins mamma utsatts för våld av en annan person på demensboendet. Saida är mycket kritisk till att kommunen fortfarande inte fått stopp på misshandeln.

Starkt kritisk mot kommunen

Lerums kommun

Under flera månaders tid har Saida Mahmuljins mamma utsatts för våld av en annan person på demensboendet. Saida är mycket kritisk till att kommunen inte fått stopp på misshandeln.

I juni 2017 flyttade Saida Mahmuljins mamma in på en demensavdelning på ett av kommunens äldreboenden. Ett tryggt boende för den sjuka mamman var förhoppningen. Men sedan i våras är situationen för Saidas mamma allt annat än trygg. En annan kvinna på boendet ger sig ofta på mamman med slag, knuffar och glåpord.

Kvinnan flyttade in i våras. Den första tiden var allt lugnt, berättar Saida. Men efter några veckor började kvinnan bli aggressiv.

– Hon började förfölja mamma, hoppa på henne och slå henne, säger Saida.

Mamman talar bosniska och kan inte svenska. Saida tror orsaken till att kvinnan ger sig på hennes mamma är att de inte kan förstå varandra och det irriterar den andra kvinnan. Även när Saida och andra i familjen kommer för att hälsa på modern kan kvinnan bli aggressiv.

– Vi får gå in på rummet och personalen låser in oss för att vi ska kunna sitta i lugn och ro med mamma, säger Saida.

Påhoppen sker enligt Saida så gott som varje vecka, ibland flera gånger i veckan. Saida har fotograferat flera blåmärken som mamman fått till följd av händelserna, och har vid ett flertal gånger tagit upp saken med kommunen.

– De säger att de har gjort en handlingsplan men handlingsplanen hjälper inte, säger hon.

Ivo-anmälan

Saida har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och även en polis­anmälan.

Att personer med demenssjukdom blir aggressiva är inte ovanligt. Saida har själv arbetat med dementa och har förståelse för sjukdomen. Men hon tycker samtidigt att kommunen är ansvarig för mammans trygghet och är mycket kritik mot att man inte löser situationen.

– Jag har förståelse för sjukdomen men har inte förståelse för att kommunen inte gör något för att stoppa misshandeln av min mamma.

Saida Mahmuljins betonar att kritiken riktar sig mot kommunen och inte mot boendets personal.

– Det här är ingen kritik mot personalen. De är jättegoa och gör så gott de kan. Men de är för få för att klara av det här problemet.

Enligt Saida har mamman påverkats väldigt negativt av det inträffade och har blivit rädd och orolig. Även för Saida vållar situationen stark oro. Hon är rädd att mamman till exempel ska bli knuffad så att hon ramlar och slår sig och skadar sig illa.

– Om hon ramlar och slår sig kan det gå väldigt illa. Jag har sagt åt kommunen att göra något innan någonting allvarligt händer, säger hon.