Illustration: Gunnar Håkansson, Norconsult
Gråbo ska växa. Så här ser förslaget på hur Bäckamaden ska ut efter en dialog mellan två byggföretag, Lerums kommun och en privat fastighetsägare som äger en del av marken.

Stora planer för Bäckamaden

Gråbo

Efter den omfattande byggnationen i Gråbo centrum är Bäckamaden nästa stora område som ska utvecklas på orten. Idag, onsdag, bjuds allmänheten in till ett möte på Ljungviksskolan för att tycka till om byggplanerna.

Förra veckan skrev LT om de många bostäder som är på gång att byggas på olika platser i kommunen. Näst efter Aspen strand är Bäckamaden det största projektet. Idag, onsdag, har allmänheten möjlighet att delta på ett samrådsmöte där skissen med cirka 220 bostäder och en förskola presenteras.

– Det är viktigt att påpeka att vi presenterar förslag som inte är huggna i sten. Vi vill ha in så många åsikter som möjligt, säger Per-Ola Johannesson.

Attraktivt område

Han förklarar att Gråbo genom olika initiativ har blivit ett allt mer attraktivt bostadsområde och att de aktuella byggplanerna ligger i linje med ambitionen att skapa en mer levande ort.

Det är ett så kallat exploatörsdrivet projekt där Lerums kommun samarbetar med andra parter redan i detaljplanearbetet. Man har använt samma metod i enstaka projekt tidigare, men aldrig med så många aktörer. Utöver Lerums kommun medverkar byggföretagen GBJ bygg och BoKlok samt en privat fastighetsägare.

Återkommande kritik

Kommunen har fått återkommande kritik för sina utdragna handläggningstider och den här modellen ska effektivisera processen.

Men kan det även uppstå problem med så många inblandade parter?

– Vi har lite olika ingångar. Byggföretagen vill bygga snyggt och få en bra förtjänst, fastighetsägaren vill inte att den nuvarande boendemiljön påverkas för mycket och får en god utveckling, medan kommunen tittar på att skattepengarna används klokt och att saker som VA och kommunikationer fungerar på ett bra sätt. Vi är lite motpoler i detta men det är det som jag tycker gör projektet spännande och vi har bra diskussioner, säger Per-Ola Johannesson.

Det nya området på cirka tio hektar kommer att göra att Gråbo och Olstorp växer ihop. Förslaget innehåller både par- rad- och flerbostadshus och tanken i dagsläget är en blandning av bostads- och hyresrätter. Utöver bostäderna planeras alltså även en ny förskola samt möjlighet för Ljungviksskolan att utvecklas.

Detaljplanen ser ut att vara klar för antagande tidigast efter nästa sommar. Om så sker kan bygget komma igång under hösten efter att byggföretagen också fått byggloven beviljade.