Svar från Christian Eberstein (KD)

Debatt

Jag har full respekt för de beslut som varje demokratiskt valt parti tar i fullmäktige och har absolut inget behov av att tillskriva ett parti något beslut de inte röstat för.

I ärendet taxor och avgifter ser man att SD röstade för de taxehöjningar som nu diskuteras. Tittar man på de reservationer och på filmen från fullmäktige framgår det (se gärna kommunens hemsida). Om SD fått kalla fötter av diskussionen i media och nu vänder kappan efter vinden eller om de hade tänkt att rösta emot och av misstag inte gjorde det är det främst ett internt problem. Möjligen kan det vara en diskret uppmaning till partiets väljare att titta efter i tidigare beslut hur de röstat/inte röstat.

Sen behöver beslutet förtydligas en gång till. Det här beslutet handlar om att följa en viktig grundläggande princip och det är att man själv får bära sina kostnader så länge man kan. Kan man inte skall samhället gå in och stödja upp för att tillförsäkra att alla får en nivå som gör det möjligt att leva ett fullgott liv, vilket vi som kommun gör. Taxehöjningarna handlar om att justera till den nivå som det faktiskt kostar.

I grunden är det här en högst olycklig diskussion. Min enda agenda är att stå för de löften vi gett och de beslut vi tar. Det vill jag prata om och stå för. Jag är helt ointresserad av att bli indragen i något annat partis diskussion om hur de hade tänkt eller inte tänk att rösta.

Christian Eberstein
Kommunalråd
Kristdemokraterna