Sverigedemokraterna röstade emot kraftiga höjningar av avgifter och taxor

Debatt

Det är med förvåning man får läsa i Lerums Tidning från den 31 juli att kommunalråd Eberstein uppger att samtliga partier i fullmäktige skulle stå bakom de kraftiga höjningar av kommunens olika avgifter och taxor som beslutades i fullmäktige den 13 juni. Vi yrkade på avslag såväl i kommunstyrelsen som i fullmäktige med ett eget yrkande om att årets höjningar får ske i nivå med konsumentprisindex som är cirka tre procent.

Övriga partier röstade för nu gällande höjningar så som framför allt drabbar de äldre och de som arbetar och betalar skatt. Dagens nivåer på taxor och avgifter kan inte ses något annat än dubbelbeskattning. Det mest beklämmande att det främst drabbar de äldre som under alla år betalat in till dagens välfärd ska behöva betala en gång till för omsorg de nu behöver.

Vi anser även att kommunen brister i information och då möjlighet att överklaga då kommunen sedan slutet av januari utan information på kommunens hemsida
­istället placerat protokoll och inspelning från fullmäktige under fliken digital anslagstavla och inte under kallelse och protokoll från fullmäktige, så som skett under många år tidigare. En länk till digital anslagstavla borde vara en självklarhet.

Att invånarna delges information via media efter att överklagandetiden gått ut kan knappast ses som en tillfällighet. Vidare kan rubriceringen av beslutet ifrågasättas, då det uppges avse ändringar för år 2020 men att flertalet höjningar börjar gälla redan 1 augusti 2019. Därtill framgår ej av protokollet från fullmäktige samtliga inskickade protokollsanteckningar.

Vi är benägna att medge att vi snarare hade sett en sänkning på vissa avgifter istället för nu gällande beslut. Att kommunalskatten inte i någon mån täcker det som nu avgiftsbeläggs är en effekt av att de som styr i Lerum representerar partier som förvandlat Sverige genom en ansvarslös invandring, där en för stor andel av invandrarna saknar förmåga att bidra till den svenska välfärden. Att endast åtta procent av de som fått uppehållstillstånd i Sverige uppfyller FN:s definition som flykting är det rimligt att fråga sig om Sverige har gått för långt när det påverkar hela samhället.

En effekt av detta är att Sverige numera har den sämsta BNP-utvecklingen per capita i hela västvärlden.
Det har resulterat i att sjukvården inte längre fungerar, där resurser till skola och äldrevården inte räcker till.
Att vi dagligen ska behöva läsa om våldtäkter, rån, misshandel, hedersvåld och kriminella gäng som styr och sätter skräck i hela bostadsområden är en oacceptabel utveckling och ett resultat av ansvarslösa och verklighetsfrämmande politiker som styr idag.

Sverigedemokraterna i Lerum
Enda oppositionspartiet
Ralf Dahlgren
Per Hassel