Systemteknik

Debatt

Slutligen tvingades kommunen inse att Systemteknik hade rätt till betalning för beställda och utförda arbeten. Kommunen accepterar i förlikningen att betala fordran samt dröjsmålsränta. Totalt 4.4 miljoner kr. Denna helt onödiga tvist har kostat kommunen och därmed oss skattebetalare 8 miljoner kronor i ombudsarvoden. Processen har pågått i fem år. Under hela denna tid har kommunen framhärdat i sin felaktiga uppfattning. Kommunen har polisanmält bolaget, gjort gällande motfordringar om 26 miljoner kr, påstått att tingsrätten varit jävig. Allt detta har saknat grund. Det har enbart förlängt tvisten och medfört ökade kostnader. Nu måste klargöras hur kunde detta ske? Varför har ingen i kommunen under alla dessa år satt stopp utan låtit det fortgå? Varför har man inte lyssnat på dem som varit kritiska till kommunens agerande? Att dra ett streck över det som skett som kommunen nu vill göra är helt fel. Det är ett tungt ansvar som åvilar såväl tidigare som nuvarande politiska ledning samt ansvariga tjänstemän. Vilka är ansvariga? Det får inte upprepas

  • Erik Wulf